Wednesday, July 29, 2009

PENDEKATAN TERBAIK BERSAMA GENERASI MUDA

Generasi muda adalah merupakan aset terpenting dalam sesebuah negara. Untuk memastikan kesinambungan kejayaan sesebuah negara, kita harus lihat generasi muda masa kini. Masing-masing sibuk merancang dan menganjurkan program khusus untuk generasi muda. Tetapi kadang-kadang ia hanyalah sekadar program dan tiada program susulan selepas itu. Walau bagaimanapun tahniah dan syabas kepada semua pihak yang telah berusaha untuk membina mereka untuk menjadi warga negara yang bermanfaat dan bukannya bermasalah. Berikut ingin saya berkongsi bersama beberapa pendekatan yang telah digariskan oleh Allah dan rasul dalam pembinaan insan:

1. Melalui qudwah murabbi.
2. Melalui mauizah (nasihat murabbi)
3. Melalui latihan dan amalan.
4. Melalui perbincangan dengan pelajar-pelajar.
5. Melalui pergaulan.
6. Melalui contoh kejadian.
7. Melalui proses targhib dan tarhib – berita gembira dan ancaman.
8. Melalui tadrij (proses beransur-ansur).

Adalah diharapkan dalam menjalani sesuatu aktiviti, pendekatan yang sesuai hendaklah digunakan. Dalam hal ini, pendekatan tersebut tidak harus jumud (beku) bahkan bersifat anjal (flexible). Ia banyak bergantung kepada insiatif, kreativiti dan kebijaksanaan kita sebagai guru yang memimpin sesuatu program atau aktiviti. Apa yang penting selepas sesuatu program atau aktiviti, jangan lupa adakan program muhasabah yang bertujuan untuk mengambil pengajaran untuk dijadikan panduan hidup di atas muka bumi Allah yang fana ini.

No comments: