Thursday, March 23, 2017

KURSUS KENAIKAN PANGKAT PENGURUSAN, LEFTENAN MUDA, STAF SARJAN DAN SARJAN 2017KURSUS KENAIKAN PANGKAT KADET REMAJA SEKOLAH MUSLEH
PEGAWAI PENGURUSAN, LEFTENAN MUDA, PEGAWAI WARAN, STAF SARJAN DAN SARJAN
TAHUN 2017 (SEKOLAH RANGKAIAN IKRAM MUSLEH)

1.0  PENDAHULUAN                                            

Modul Kursus Kenaikan Pangkat Kadet Remaja Sekolah MUSLEH bagi Pegawai Pengurusan, Leftenan Muda, Pegawai Waran, Staf Sarjan dan Sarjan disusun untuk memastikan para pemimpin sekolah, guru dan pelajar mendapat kadar pengetahuan dan kemahiran yang bersesuaian dan selaras dengan KRS Malaysia. Dengan itu para pemimpin sekolah, guru dan pelajar dapat melaksanakan tugas mengikut tatacara pengurusan yang ditetapkan dalam KRS Malaysia dan KRS MUSLEH. Dari segi kemahiran, tahap kefahaman dan penguasaan dapat diukur dan dimantapkan pada tahap yang sewajarnya. Dari segi nasionalnya kita dapat mengumpulkan para pemimpin, penggerak KRSM bagi merapatkan ukhuwwah dan meningkatkan semangat berpasukan yang utuh. Di samping itu aspek pentaksiran dapat dimantapkan secara praktikal dan lebih fokus. Ini membantu pihak sekolah merancang program-program yang boleh membawa kepada pencapaian objektif sekolah secara khususnya dan MUSLEH secara umumnya.

2.0  OBJEKTIF