Monday, December 2, 2013

PERKHEMAHAN NASIONAL KRS MUSLEH ( PERNAS ) 2013


PERKHEMAHAN NASIONAL KRS MUSLEH (PERNAS) 2013.
KADET REMAJA SEKOLAH MUSLEH
Anjuran Bersama: MGBSIM & MUSLEH Berhad (MUSLEH)
1.0. PENDAHULUAN

Pembinaan pelajar sentiasa diarahkan kepada peribadi yang sempurna (insan kamil) yang mencakupi sihat secara jasmani, baik ruhaniyahnya dan cerdas akal fikirannya. Salah satu daripada langkah pembinaan untuk mencapai peribadi insan kamil tersebut, ialah melalui wadah Kadet Remaja Sekolah MUSLEH sebagai media pembinaan dan pembangunan kepimpinan pelajar.  Kebanyakan aktivitinya dijalankan di peringkat sekolah manakala di peringkat kebangsaan pelajar-pelajar hanya dihimpunkan untuk mengikuti kursus kenaikan pangkat dan kemahiran tertentu sahaja. Ruang lingkup untuk pelajar berinteraksi sesama sahabat adalah terhad.  Atas dasar itu Perkhemahan Nasional ini merupakan sebahagian daripada proses pembinaan pelajar seperti mana yang dikehendaki dalam Falsafah Pendidikan Islam.

2.0. OBJEKTIF

2.1. Merapatkan ukhuwwah antara anggota-anggota KRS
2.2. Memberi peluang menambah mata dalam markah ko-kurikulum.
2.3. Mengadakan aktiviti berbentuk pertunjukan dan pertandingan kemahiran.
2.4. Mengadakan lawatan sambil belajar dan ziarah.
2.5. Mengadakan pengisian kebudayaan, Iman dan Taqwa .
2.6. Mengadakan program khidmat masyarakat.

3.0  Tema : MEMASYARAKATKAN KRS MUSLEH

KAWAD KAKI SMI KRS MUSLEH PERNAS' 13

SYARAT-SYARAT  PERTANDINGAN KAWAD
(SEKOLAH MENENGAH)

1.0 PENYERTAAN
1.1 Penyertaan adalah terbuka kepada pasukan-pasukan Kadet Remaja Sekolah Musleh yang menyertai Perkhemahan Nasional KRS MUSLEH 2013.
1.2 Hanya dua pasukan sahaja dibenarkan mewakili sesebuah sekolah iaitu:
1.2.1 Kategori Syabab
1.2.2 Kategori Fatayat
1.3 Semua kontinjen  sekolah boleh menghantar 2 pasukan sahaja (satu pasukan Syabab dan satu pasukan Fatayat).
1.4 Semua anggota pasukan yang bertanding hendaklah terdiri daripada peserta Perkhemahan Nasional KRS Musleh 2013.

KAWAD KAKI SRI TKRS MUSLEH PERNAS' 13

SYARAT-SYARAT  PERTANDINGAN KAWAD
(SEKOLAH RENDAH)

1.0 PENYERTAAN
1.1 Penyertaan adalah terbuka kepada pasukan-pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah Musleh (Rendah) yang menyertai Perkhemahan Nasional KRS MUSLEH 2013.
1.2 Hanya dua pasukan sahaja dibenarkan mewakili sesebuah sekolah iaitu:
1.2.1 Kategori Syabab
1.2.2 Kategori Fatayat
1.3 Semua kontinjen  sekolah boleh menghantar 2 pasukan sahaja (satu pasukan Syabab dan satu pasukan Fatayat).
1.4 Semua anggota pasukan yang bertanding hendaklah terdiri daripada peserta Perkhemahan Nasional KRS Musleh 2013.

PERTANDINGAN BASED SRI KRS MUSLEH PERNAS' 13

PERKHEMAHAN NASIONAL (PERNAS) KRS MUSLEH 2013
KEDA RESORT AND HOLIDAYS, KG. BENDANG MAN, SIK, KEDAH
21 – 24 DISEMBER 2013

SYARAT PERTANDINGAN Basic Self Defend (BaSeD)
(RENDAH)

1. PENYERTAAN

1.1. Terbuka kepada pasukan-pasukan pakaian seragam TKRSM di sekolah-sekolah rendah IKRAM-MUSLEH
1.2. Hanya DUA pasukan sahaja  iaitu satu pasukan syabab dan satu pasukan fatayat  mewakili sesebuah sekolah.

2. PENDAFTARAN

2.1. Jumlah anggota bagi sesebuah pasukan yang didaftarkan hendaklah 12 orang termasuk seorang ketua pasukan dan dua orang anggota simpanan
2.2. Setiap Pasukan yang didaftarkan  mestilah terdiri daripada jantina yang sama sahaja, anggota dalam Platun yang bercampur syabab dan fatayat tidak dibenarkan.
2.3. Setiap pasukan diwajibkan mengisi borang Pendaftaran dan disahkan oleh Pengetua atau wakilnya.

3. BILANGAN PESERTA
3.1. Satu pasukan  terdiri daripada 12 orang peserta termasuk Ketua pasukan
3.2. Setiap pasukan boleh menghantar dua orang peserta simpanan

PERTANDINGAN BASED SMI KRS MUSLEH PERNAS' 13

PEKHEMAHAN NASIONAL (PERNAS 2013)
KADET REMAJA SEKOLAH MUSLEH (KRS MUSLEH)


PERKHEMAHAN NASIONAL (PERNAS) KRS MUSLEH 2013

KEDA RESORT AND HOLIDAYS, KG. BENDANG MAN, SIK, KEDAH
21 – 24 DISEMBER 2013

SYARAT PERTANDINGAN Basic Self Defend (BaSeD)
(MENENGAH)

1. PENYERTAAN

1.1. Terbuka kepada pasukan-pasukan pakaian seragam KRSM di sekolah-sekolah menengah IKRAM-MUSLEH
1.2. Hanya DUA pasukan sahaja  iaitu satu pasukan syabab dan satu pasukan fatayat  mewakili sesebuah sekolah.

Sunday, December 1, 2013

Kursus Pra-Kapten dan Pra-Leftenan 2013 (Batch 03)

Kursus Pra-Kapten dan Pra-Leftenan telah diadakan untuk kali ke-3 dan akan dijadikan sebagai salah satu kursus tahunan sehinggalah bilangan kapten dan leftenan mencukupi untuk menggerakkan aktiviti KRS Musleh peringkat pusat dan peringkat sekolah. Kursus yang telah di jalankan di sekitar Pulau Pangkor telah memberi kepuasan kepada semua peserta dan mereka telah berjaya mengikuti setiap aktiviti dengan penuh bersemangat dari awal pendaftaran di Masjid Lumut, kemudian menjalankan akitviti di Kem Raudhah, Telok Nipah, akhirnya aktiviti dan majlis penutup di Kem Telok Segadas. Semua aktiviti yang dirancang telah berjaya dilaksanakan dengan jaya dan selamat.
Di antara aktiviti yang di jalankan dalam kursus ini ialah:
  • Latihan pengajaran dan pembelajaran (P&P) kawad kaki.
  • Latihan P&P kayak
  • Latihan P&P peta dan kompas serta pandu arah.
  • Latihan P&P repelling
  • Latihan P&P BaSeD (Basic Self Defense)
  • Latihan mencari dan menyelamat (search and rescue)
  • Mencipta permainan baru (team work game)