Monday, November 15, 2010

TINJAUAN KEMBARA LKD KE SABAH

Projek kembara LKD ke Malaysia Timur di kembangkan dari Sarawak ke Sabah. Wakil KRS MUSLEH telah membuat tinjauan beberapa kampong yang berpotensi untuk dijadikan destinasi kembara 2011. Antara kampong yang diziarahi ialah Kg. Tibabar, Ulu Bongawan, Papar dan Kg. Kota Belut. Kg. Tibabar mempunyai 9 kampong kecil yang terdiri daripada 40 keluarga muslim (200 orang) daripada 2000 orang penduduk kampong dan selebihnya adalah beragama kristian dan tiada agama. Satu perjumpaan dengan Ketua Anak Negeri kg. tersebut telah diadakan. Kampong tersebut tidak mempunyai surau dan masjid, yang ada hanyalah sebuah balairaya yang boleh dijadikan sebagai pusat aktiviti. Seorang anak tempatan (peserta HTC) pernah memberi khidmat pendidikan agama kepada penduduk kampong yang beragama Islam setahun setengah yang lalu. Sejak itu tiada aktiviti keagamaan dijalankan oleh penduduk kampong. Projek ini bertujuan untuk latihan amali pengkaderan dakwah kepada peserta Latihan Kader Du'at (LKD; kumpulan 2) yang akan dilaksanakan pada Mac 2011, Insya Allah.

No comments: